Матеріали ШКП Волині


Інформація
 про кількість учасників ШКП у навчальних закладах Волинської областіНавчальний заклад
Назва клубу
Кількість учасників
1.
Комунальний заклад «Луцький НВК № 9»

«Успіх»
15
2.
Комунальний заклад «Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»

 «Невгамовні»
12
3.
Комунальний заклад «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23»
 «Екватор»
10
4.
Підгайцівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –гімназія»
с. Підгайці
Луцького р-ну
«Крок за кроком»
15
5.
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12   
м. Ковеля
«Юніті»
12
6.
ЗОШ І-ІІІ ступеня  № 4       
м. Ківерці
«Імпульс»
15
7.
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів- ліцей»
с. Зимне
Володимир-Волинського р-ну
«Тріумф»
10
8.
НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія»
м. Горохів
«Мільйонер»
12
9.
НВК «Маневицька ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 2-гімназія ім. А. П. Бринського»
смт. Маневичі
«Шанс»
10
10.
Володимир-Волинська гімназія

«Alarum»
10

                                                            Всього:                                         121 учасникНВК «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 гімназія ім. А.П.Бринського»

ШКП «Шанс»

Мета клубу

1.       Підготовка молодого покоління до життя в умовах ринкової економіки.

2.       Розвиток у дітей потреби професійного самовизначення, стимулювання підприємницьких ініціатив підростаючого покоління.

3.       Формування спеціальних знань і вмінь, необхідних для відкриття власної справи.
4.       Надання правової, психологічної, наукової допомоги у виборі та створенні бізнес-планів в обраній сфері підприємницької діяльності.
5.       Виховання активної життєвої позиції, організаторських здібностей, почуття відповідальності.
Завдання клубу
1.       Формувати первинні знання, необхідні для самостійної розробки бізнес-проекту власної справи:
-          ознайомити учнів з основами маркетингу, менеджменту, підприємництва;
-          навчити виконувати необхідні фінансово-економічні розрахунки в межах свого задуму;
-          розкрити етику і психологію ділових відносин.
2.      Реалізувати проект з організації власної справи в умовах школи чи діючого приватного підприємства.

Зміст роботи
1.       Навчання:
-          теоретичні заняття
-          заняття практикуми
-          бізнес ігри
2.       Співпраця:
-          зустрічі з підприємцями
-          зустрічі з викладачами навчальних закладів
-          ділові конференції
-          розробка рекламних проектів
-          екскурсії
3.       Науково-дослідницька робота:
-          розробка бізнес проектів.Комунальний заклад «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23»
ШКП «Екватор»

СТАТУТ
                              ШКІЛЬНОГО  КЛУБУ  ПІДПРИЄМНИЦТВА «ЕКВАТОР»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Назва клубу:
Повна – Шкільний  клуб  підприємництва "ЕКВАТОР".
Скорочена - "ЕКВАТОР".
1.2.  Місце  знаходження: м. Луцьк, вул. С.Ковалевської,56.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.  Метою діяльності  клубу є:
-  формування в учнів підприємницьких здібностей,  практичне застосування набутих знань учнів на уроках економіки;
- обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів пов’язаних із розвитком професійної активності.
2.2.  Предметом діяльності клубу є:
- проведення, семінарів, конференцій, аукціонів, ярмарків, рольових ігор;
- створення презентацій, проектів;
- здійснення  екскурсій  на  підприємства.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА КЛУБУ
3.1.  Учасники керуються у своїй діяльності складеним  планом.
3.2.  Для виконання статутних завдань  Клуб має право:
3.2.1. Залучати учнів 5 – 11 класів школи до співпраці;
3.2.2. Здійснювати спільну наукову  та  соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.
3.2.3. Користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КЛУБУ
4.1. Учасниками клубу є учні 10-Б та 11-В класів школи, які є громадянамиУкраїни.
4.2. Кожний з учасників Клубу має право:
- брати участь у всіх видах діяльності та вносити власні пропозиції;
- одержувати інформацію про діяльність Клубу;
- бути активним та ініціативним у проведенні заходів;
- отримувати заохочувальні призи, грамоти, цінні  подарунки.
4.3. Учасники Клубу зобов'язані:
- виконувати рішення учасників та інших виконавчих органів Клубу;
- виконувати свої зобов'язання перед Клубом;
- надавати  інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності;
- сприяти здійсненню Клубу своєї діяльності.
4.4.  Учасник може вийти зі складу за згодою  інших учасників  Клубу.
5.  КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА КЛУБА
5.1. Клуб самостійно визначає свою організаційну структуру, керуючись чинним законодавством України та цим Статутом.
5.2. Керівними органами  є Загальні збори, керівною особою – голова Клубу.
5.3. Вищим керівним органом  є Загальні збори членів клубу.
Загальні збори є правочинними, якщо у їх роботі беруть участь більше половини членів.
Рішення про прийняття Статуту, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності клубу приймаються на Загальних зборах членів клубу кваліфікованою більшістю, не менше, ніж 2/3 від чисельності членів Клубу.
Інші рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Загальних зборів. Процедура голосування визначається Загальними зборами Клубу.
5.4. Загальні збори можуть прийняти рішення з усіх питань діяльності Клубу.
 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Діяльність може бути припинена у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією.
Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ
Зміни та доповнення до Статуту Клубу затверджуються Загальними зборами.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від  кількості  членів  Клубу.Володимир-Волинська гімназія
ШКП «Alarum»
 «Alarum» у перекладі з латинської означає «Крила».
Наш девіз: «Alta alatis patent»- "Небо для тих, хто має крила!»
Наша мета: поглиблення економічних знань, формування підприємницької поведінки, розвиток лідерських якостей.
Завдання діяльності клубу:
-         поглиблення економічних знань;
-         формування рис підприємця;
-         формування вмінь складати і реалізовувати бізнес-плани;
-         розвиток лідерських якостей;
-         підготовка до свідомого вибору професії;
-         розвиток навичок міжособистісного спілкування;
-         встановлення зв’язків з іншими ШКП, в тому числі іноземними.

Програма діяльності ШКП "Alarum" Володимир-Волинської гімназії
Напрями діяльності ШКП "Alarum"
1.     Підготовка учнів до  олімпіад, турнірів, конкурсів економічного спрямування (Платаш А. М.)
2.     Економічні ігри «Менеджер», «Кеш-флоу» (Платаш А. М.)
3.     Розроблення, реалізація та впровадження в життя  бізнес-ідей (Процюк О. С.)
4.     Заняття із розвитку підприємницьких рис, економічного мислення (Процюк О. С.)
5.     Робота із профорієнтації, свідомого вибору професії (Мороз О. В.)
6.     Психологічні тренінги (Мороз О. В.)
7.     Робота у блозі, на форумі (Мороз О. В.)
8.     Виготовлення буклетів, логотипів, стендів клубу (Процюк О. С.)
9.     Презентація роботи клубу (Процюк О. С., Мороз О. В., Платаш А.М.)

Форми роботи:
1. Лекції
2. Бесіди
3. Дискусії
4. Тренінги
5. Круглі столи
6. Зустрічі
7. Ігри
8. Екскурсії
9. Концерти
10.Свята
План роботи шкільного клубу підприємництва «Alarum»
Володимир-Волинської гімназії
на 2012-2013н.р.
    № з/п
Зміст роботи
Дата
   Відповідальний
1. 
Організація діяльності клубу.
      Жовтень, 2012р.
Мороз О. В.
Процюк О. С.
Платаш А. М.
2.
Підготовка учнів до  олімпіад, турнірів, конкурсів економічного спрямування.
постійно
Платаш А. М.
3.
Розроблення, реалізація та впровадження в життя  бізнес-ідей.

постійно

4.
Економічні ігри «Менеджер», «Кеш-флоу» Платаш А. М.

постійно
Платаш А. М.
5.
Робота із профорієнтації, свідомого вибору професії.
постійно
Мороз О. В.

6.
Психологічні тренінги.
постійно
Мороз О. В.

7. 
Робота у блозі, на форумі.
постійно
Мороз О. В.

8. 
Виготовлення буклетів, логотипів, стендів клубу
постійно
Процюк О. С.
9.
Презентація роботи клубу 
     Двічі на рік 
    Процюк О. С. 
Мороз О. В.
Платаш А. М.

  

 План роботи шкільного клубу підприємництва «Alarum»
Володимир-Волинської гімназії
на жовтень-листопад 2012р. 

    № з/п
Зміст роботи
Дата
   Відповідальний

1.
Організація діяльності клубу:
організаційне заняття (формування групи, створення назви, логотипу, визначення напрямків роботи, обговорення Статуту, розподіл доручень).
23 жовтня
Мороз О. В.
Процюк О. С.
Платаш А. М.
2.
Підготовка учнів до  олімпіад, турнірів, конкурсів економічного спрямування
     Жовтень-листопад
Платаш А. М.
3.
Розроблення та впровадження в життя бізнес-ідеї «Макулатурінг».

     9, 23 листопада
Процюк О. С.
4. 
Психологічні тренінги по самоактуалізації, розвитку лідерських здібностей, генерації ідей. 
 23 жовтня,
9, 23 листопада
Мороз О. В.

5.
 Робота у блозі, на форумі.
постійно
Мороз О. В.

6.
 Виготовлення  логотипу, стенду  клубу.
листопад
Процюк О. С.
7.
 Презентація роботи клубу.
листопад
Процюк О. С.
 Мороз О. В.
Платаш А. М.План роботи шкільного клубу підприємництва «Alarum»
Володимир-Волинської гімназії
на грудень 2012р.

№ з/п
Зміст роботи
Дата
Відповідальний
1.
Заняття із профорієнтації.
грудень
Мороз О. В.

2.
Підготовка учнів до  олімпіад, турнірів, конкурсів економічного спрямування.
грудень
Платаш А. М.
3.
Розроблення, реалізація та впровадження в життя  бізнес-ідей («Благодійна ярмарка», «Новорічне Євробачення»).

Процюк О. С.
4.
Психологічні тренінги з професійного самовизначення.

Мороз О. В.

5.
Робота у блозі, на форумі.
постійно
Мороз О. В.
6.
Виготовлення буклетів клубу
грудень
Процюк О. С.
Немає коментарів:

Дописати коментар